14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Veterinærkontrolbekendtgørelsen § 17

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af veterinærkontrolbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 406 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Fødevarer, der befinder sig i transportmidler i international trafik, som ankommer fra tredjelande, og som er bestemt til forplejning af besætning og passagerer, samt affald af disse fødevarer, skal ikke underkastes veterinærkontrol, med mindre de føres ind i Danmark, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 2 Ejere af transportmidler, jf. stk. 1, er ansvarlige for, at fødevarer, som var bestemt til forplejning af passagerer og personale i skibene, med tilhørende éngangsemballage, der fraføres skibet bliver destrueret under tilsyn af kontrolenheden. Det samme gælder for affald af disse fødevarer.

•••

Stk. 3 Ejere af transportmidler, jf. stk. 1, skal på forhånd underrette kontrolenheden, inden de i stk. 2 omhandlede fødevarer og affald heraf skal fraføres.

•••

Stk. 4 Ejere af transportmidler, jf. stk. 1, skal sikre, at fødevarer omfattet af stk. 1 kun overføres direkte fra et skib eller fly i international trafik til et andet i samme havn eller lufthavn, hvis grænsedyrlægen har tilladt dette.

•••

Stk. 5 Tilladelse efter stk. 4 gives kun for fødevarer, der har oprindelse i samhandelslande eller i tredjelande eller dele heraf, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende. Hvis tilladelse gives, skal overførslen ske under toldlukke.

•••
profile photo
Profilside