14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Veterinærkontrolbekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af veterinærkontrolbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 406 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 (Ophævet)

•••

Stk. 2 Kød af vildtlevende hårvildt med påsiddende skind skal efter veterinærkontrollen importeres ved kanaliseret import. Importører af kød af vildtlevende hårvildt med påsiddende skind skal sikre, at kødet ikke anvendes eller overdrages til andre, før identitetskontrollen og den fysiske kontrol af sendingen, herunder hygiejnekontrollen og undersøgelser for indhold af restkoncentrationer, er foretaget af kontrolenheden ved bestemmelsesvirksomheden, og grænsedyrlægen har udstedt det endelige CVED.

•••

Stk. 3 (Ophævet)

•••

Stk. 4 (Ophævet)

•••

Stk. 5 (Ophævet)

•••
profile photo
Profilside