Vekselloven § 31

Denne konsoliderede version af vekselloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Veksellov

Lov nr. 68 af 23. marts 1932,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1661 af 12. december 2018

§ 31

Aval tegnes på vekslen eller på en allonge.

Stk. 2 Den udtrykkes ved ordene »som aval« eller ved et andet tilsvarende udtryk; den undertegnes af den, der går i borgen (avalist).

Stk. 3 Den blotte navntegning på vekslens forside anses som aval, medmindre navntegningen hidrører fra trassaten eller trassenten.

Stk. 4 Aval skal angive, for hvem den indgås. I mangel af sådan angivelse anses den indgået for trassenten.