14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vekselloven § 20

Veksellov paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vekselloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1661 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Et endossement, der tegnes efter vekslens forfaldstid, har samme virkning som et før dette tidspunkt tegnet endossement. Tegnes endossementet først, efter at protest for manglende betaling er optaget, eller efter at den for optagelsen af protesten fastsatte frist er udløbet, har det dog alene virkning som almindelig overdragelse af fordring.

•••

Stk. 2 Medmindre det modsatte bevises, anses et udateret endossement som tegnet inden udløbet af protestfristen.

•••
profile photo
Profilside