14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vejrettighedsloven § 1

Lov om private Vejrettigheder paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vejrettighedsloven og bygger på lov nr. 143 af 13. April 1938. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Naar en Vej er eneste eller væsentligste Adgang til en Ejendom eller til nogen af dennes Lodder, og Vejen er angivet paa Matrikulskortet, hvis Udvisende i det væsentlige stemmer med Forholdene i Marken, kan Retten til denne Vej, selv om den ikke er tinglyst, ikke fortrænges af senere Erhververe af Rettigheder over den tjenende Ejendom ifølge Aftale eller Retsforfølgning.

•••

Stk. 2 Den, der vil bestride, at der foreligger en Ret til Vejen, naar de i Stk. 1 nævnte Betingelser er til Stede, har Bevisbyrden.

•••
profile photo
Profilside