14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vejbenyttelsesafgiftsloven § 5

Lov om afgift af vejbenyttelse paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vejbenyttelsesafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 174 af 21. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Afgiftspligtige veje, afgiftspligtens indtræden og afregning af afgiften
For afgiftspligtige køretøjer registreret i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer, betales afgiften for retten til benyttelse af det danske vejnet.

•••

Stk. 2 Der betales afgift fra og med dagen for registrering.

•••
profile photo
Profilside