14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vejbenyttelsesafgiftsloven § 3

Lov om afgift af vejbenyttelse paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vejbenyttelsesafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 174 af 21. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den årlige afgift inklusive administrationsomkostninger, jf. dog § 20, stk. 6, udgør til og med den 31. december 2019:

 • 1) For køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 10.470 kr.

  • b) EURO I: 9.101 kr.

  • c) EURO II: 7.925 kr.

  • d) EURO III: 6.891 kr.

  • e) EURO IV: 6.265 kr.

  • f) EURO V: 5.581 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 5.581 kr.

 • 2) For køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 17.555 kr.

  • b) EURO I: 15.196 kr.

  • c) EURO II: 13.216 kr.

  • d) EURO III: 11.482 kr.

  • e) EURO IV: 10.448 kr.

  • f) EURO V: 9.302 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 9.302 kr.

•••

Stk. 2 Den årlige afgift inklusive administrationsomkostninger, jf. dog § 20, stk. 6, udgør fra og med den 1. januar 2020:

 • 1) For køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 10.470 kr.

  • b) EURO I: 9.101 kr.

  • c) EURO II: 7.925 kr.

  • d) EURO III: 6.891 kr.

  • e) EURO IV: 6.265 kr.

  • f) EURO V: 5.923 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 5.581 kr.

 • 2) For køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 17.555 kr.

  • b) EURO I: 15.196 kr.

  • c) EURO II: 13.216 kr.

  • d) EURO III: 11.482 kr.

  • e) EURO IV: 10.448 kr.

  • f) EURO V: 9.875 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 9.302 kr.

•••

Stk. 3 Til og med den 31. december 2019 udgør afgiften inklusive administrationsomkostninger for køretøjer, der er indregistreret i udlandet, jf. dog § 20, stk. 6:

 • 1) Månedligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 1.041 kr.

  • b) EURO I: 907 kr.

  • c) EURO II: 788 kr.

  • d) EURO III: 684 kr.

  • e) EURO IV: 625 kr.

  • f) EURO V: 558 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 558 kr.

 • 2) Månedligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 1.748 kr.

  • b) EURO I: 1.518 kr.

  • c) EURO II: 1.317 kr.

  • d) EURO III: 1.146 kr.

  • e) EURO IV: 1.041 kr.

  • f) EURO V: 930 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 930 kr.

 • 3) Ugentligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 275 kr.

  • b) EURO I: 238 kr.

  • c) EURO II: 208 kr.

  • d) EURO III: 178 kr.

  • e) EURO IV: 163 kr.

  • f) EURO V: 148 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 148 kr.

 • 4) Ugentligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 461 kr.

  • b) EURO I: 401 kr.

  • c) EURO II: 349 kr.

  • d) EURO III: 305 kr.

  • e) EURO IV: 275 kr.

  • f) EURO V: 245 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 245 kr.

 • 5) Dagligt uanset emissionsnorm og antallet af aksler: 89 kr.

•••

Stk. 4 Fra og med den 1. januar 2020 udgør afgiften inklusive administrationsomkostninger for køretøjer, der er indregistreret i udlandet, jf. dog § 20, stk. 6:

 • 1) Månedligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 1.041 kr.

  • b) EURO I: 907 kr.

  • c) EURO II: 788 kr.

  • d) EURO III: 684 kr.

  • e) EURO IV: 625 kr.

  • f) EURO V: 587 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 558 kr.

 • 2) Månedligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 1.748 kr.

  • b) EURO I: 1.518 kr.

  • c) EURO II: 1.317 kr.

  • d) EURO III: 1.146 kr.

  • e) EURO IV: 1.041 kr.

  • f) EURO V: 982 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 930 kr.

 • 3) Ugentligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 275 kr.

  • b) EURO I: 238 kr.

  • c) EURO II: 208 kr.

  • d) EURO III: 178 kr.

  • e) EURO IV: 163 kr.

  • f) EURO V: 156 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 148 kr.

 • 4) Ugentligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 461 kr.

  • b) EURO I: 401 kr.

  • c) EURO II: 349 kr.

  • d) EURO III: 305 kr.

  • e) EURO IV: 275 kr.

  • f) EURO V: 260 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 245 kr.

 • 5) Dagligt uanset emissionsnorm og antallet af aksler: 89 kr.

•••

Stk. 5 For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for én påhængs- eller sættevogn, fastsættes afgiften efter det registrerede antal aksler og den registrerede totalvægt af det samlede vogntog.

•••

Stk. 6 For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for flere forskellige påhængs- eller sættevogne, fastsættes afgiften efter den kombination af totalvægt og akselantal, der giver det højeste afgiftsbeløb.

•••

Stk. 7 For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for en eller flere blokvogne, svares afgift med den sats, der er gældende for køretøjer med 4 aksler eller derover, jf. stk. 1.

•••

Stk. 8 Ved »EURO I« til »EURO VI« forstås de emissionsnormer, som er defineret i EU-retsakterne vedrørende typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer m.v.

•••
profile photo
Profilside