14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vejbenyttelsesafgiftsloven § 11

Lov om afgift af vejbenyttelse paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vejbenyttelsesafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 174 af 21. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Fritagelse for afgift
Fritaget for vejbenyttelsesafgift er:

  • 1) køretøjer, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab,

  • 2) køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende,

  • 3) køretøjer, der tilhører politiet, og

  • 4) køretøjer, som tilhører vejvæsenerne.

•••

Stk. 2 En forudsætning for afgiftsfritagelse i henhold til stk. 1 er, at køretøjerne udefra kan genkendes som beregnet til de i stk. 1 nævnte formål.

•••

Stk. 3 For køretøjskombinationer er motorkøretøjet bestemmende for, om kombinationen er fritaget for afgift.

•••
profile photo
Profilside