14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vejbenyttelsesafgiftsloven § 10

Lov om afgift af vejbenyttelse paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vejbenyttelsesafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 174 af 21. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Afgiftspligtige parter
For dansk registrerede køretøjer påhviler afgiftspligten den, i hvis navn køretøjet er registreret ved afgiftsperiodens begyndelse. Såfremt køretøjet er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiftspligten dem begge. § 10, stk. 2-6, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. finder tilsvarende anvendelse. Desuden påhviler afgiftspligten den, der har rådighed over køretøjet i egen interesse eller tager beslutning om brugen af køretøjet.

•••

Stk. 2 For udenlandske køretøjer påhviler afgiftspligten den, der på tidspunktet for benyttelsen af de i § 7, stk. 1 og 2, omhandlede veje enten er ejer af køretøjet, fører køretøjet, har rådighed over det i egen interesse eller tager beslutning om brugen af køretøjet.

•••

Stk. 3 Er der tale om flere afgiftspligtige parter, hæfter disse solidarisk.

•••
profile photo
Profilside