Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 9

Forvaltningsloven (2. udg.)
Forfattere: Niels Fenger
Udgivelsesdato: 20. dec 2020
DJØF Forlag

Det offentliges repræsentanter i offentlige selskaber m.v.

- Side 217 -

...følge heraf havde temaet for kommunalbestyrelsesmødet ikke været en stillingtagen til kontraktforhandlinger af privatretlig karakter, men derimod hvordan en offentligretlig opgave skulle løses. På den baggrund havde kommunens repræsentanter i bestyrelsen for det kommunale fællesskab ikke været inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Læs på Jurabibliotek