Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 7

Kommunale Forsyningsselskaber (1. udg.)
Forfattere: Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen og Ellen Skodborggaard
Udgivelsesdato: 08. jul 2010
DJØF Forlag

Varmeforsyningsplanlægning

- Side 146 -

...kan også bestå i, at et kollektivt varmeforsyningsanlæg pålægges at anvende nærmere angivne former for brændsel i produktionen og i et nærmere bestemt omfang, jf. varmeforsyningslovens § 7, stk. 1, og at bebyggelse pålægges at blive tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg, jf. §§ 11 og 12 (se afsnit 4.6.5 om tilslutnings- og forblivelsespligt).

Læs på Jurabibliotek