Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 4

Affaldsgrundlag for forbrændingsanlæg med varmeforsyning

- Side 933 -

...et affaldsforbrændingsanlæg koordineres med miljøbeskyttelsesloven, herunder at affaldsgrundlaget forelægges til godkendelse efter § 50 b i lov om miljøbeskyttelse, jf. § 24 i bkg. nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen), der er udstedt i medfør af varmeforsyningsloven.

Læs på Jurabibliotek