Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 4

Styring

- Side 89 -

...som finder anvendelse i forhold til andre virksomheder og borgere. Anvendelse af myndighedskompetencer som styringsmidler kan således udgøre magtfordrejning, såfremt myndighedsudøvelsen ikke bygger på et sagligt grundlag. 210 210.Vedrørende de forvaltningsretlige grundsætninger, herunder magtfordrejning henvises til de almindelige fremstillinger.

Læs på Jurabibliotek