Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 22

Konkurrenceudsættelse og firmatisering (1. udg.)
Forfattere: Bent Ole Gram Mortensen og Helene Maria Biendzus Aastrup Jensen
Udgivelsesdato: 24. maj 2013
DJØF Forlag

Sektorspecifikke offentligretlige krav om firmatisering og unbundling

- Side 64 -

...regnskabsføring med henblik på at opfylde de krav, der følger af gennemsigtighedsdirektivet. 150 150.Kommissionens direktiv 80/723/EØF som senest ændret ved direktiv 93/84/EØF. Det følger af forarbejderne til bestemmelsen, at denne især er møntet på forventede bestemmelser om regnskabsmæssig unbundling. Ministeren har endnu ikke udnyttet bemyndigelsen.

Læs på Jurabibliotek