Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 20a

Konkurrenceudsættelse og firmatisering (1. udg.)
Forfattere: Bent Ole Gram Mortensen og Helene Maria Biendzus Aastrup Jensen
Udgivelsesdato: 24. maj 2013
DJØF Forlag

Pris- og omkostningsregulering

- Side 175 -

...tvinge virksomhederne til at reducere sine omkostninger. Princippet benyttes bl.a. for elnetvirksomheder, jf. elforsyningslovens § 70. Samme princip benyttes for vandsektoren, jf. vandsektorlovens § 6. Her betegnes princippet et prisloft. Se tillige varmeforsyningslovens § 20 a, hvor det dog i praksis har vist sig svært at virkeliggøre princippet.

Læs på Jurabibliotek