Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 20a

Kommunale Forsyningsselskaber (1. udg.)
Forfattere: Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen og Ellen Skodborggaard
Udgivelsesdato: 08. jul 2010
DJØF Forlag

Prisfastsættelsen

- Side 158 -

I varmeforsyningslovens § 20 a er der hjemmel til, at der kan fastsættes såkaldte indtægtsrammer for de kollektive varmeforsyningsanlæg mv., ligesom der kan fastsættes regler om brugen af et eventuelt overskud, hvis forsyningerne holder sig under disse indtægtsrammer. Bemyndigelsen er dog ikke udnyttet.

Læs på Jurabibliotek