Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 11

Bemærk, at § 11 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 11, om det har en betydning.

Tilslutningspligt

- Side 338 -

...varmeforsyningsloven, skelnes der eksplicit mellem tilslutningspligt og forblivelsespligt. 45 45. Om forblivelsespligt, se Klavs V. Gravesen m.fl: Varmeforsyningsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004, s. 90 f. og Pernille Aagaard & Bent Ole Gram Mortensen: Varmeforsyningsloven med kommentarer, Forlaget Thomson 2003, s. 84 f.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 339 -

...Til gengæld kan planlovens bestemmelser benyttes på et tidligt stadium i planlægningen, hvorimod varmeforsyningslovens bestemmelser forudsætter et egentligt projekt, jf. varmeforsyningslovens §§ 11 og 12. 47 47. Se tillige bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen).

Læs på Jurabibliotek