Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 11

Bemærk, at § 11 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 11, om det har en betydning.

Lokalplankataloget (stk. 2)

- Side 404 -

...om tilslutning til varmeforsyningsanlæg. Tilslutningspligt efter varmeforsyningsloven kan kun pålægges i forbindelse med godkendelse af et konkret projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg, jf. varmeforsyningslovens § 11. En lokalplan kan derimod fastsætte tilslutningspligt på et tidligere stadium i planlægningen. Det anbefales alene at anvende

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 405 -

...Lokalplanvejledningen pkt. 1.5.6 samt Andersen & Christiansen, 1989 s. 234f. Det er navnlig relevant i situationer, hvor etablering af anlægget er forsinket i forhold til tidspunktet for ibrugtagen af byggeriet. Der er i så fald efter varmeforsyningslovens § 11, stk. 3, pligt til uden ekstraudgift for brugeren at sikre en midlertidig forsyning af bebyggelsen.

Læs på Jurabibliotek