14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Varmeforsyningsloven § 26a

Uddrag fra forarbejderne til varmeforsyningsloven § 26a:

    § 26 a bemyndiger miljø- og energiministeren til at fastsætte regler om adgangen til at klage. Stk. 1, nr. 1, bemyndiger ministeren til at fastsætte nærmere regler om kredsen af klageberettigede og om, hvilke afgørelser der kan påklages, idet det samtidig forudsættes, at visse mindre indgribende afgørelser kan afgø...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.