14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varmeforsyningsloven § 26a

Lov om varmeforsyning paragraf 26a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varmeforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. November 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26a Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

  • 1) adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller efter regler udstedt i henhold til loven træffes af kommunalbestyrelsen, klima-, energi- og forsyningsministeren eller Forsyningstilsynet, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet,

  • 2) at afgørelser, truffet af en institution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet eller af Forsyningstilsynet i henhold til en bemyndigelse efter § 28, ikke skal kunne indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren, og

  • 3) betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

•••
profile photo
Profilside