14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varmeforsyningsloven § 19

Lov om varmeforsyning paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varmeforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. November 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Klima-, energi- og forsyningsministeren henholdsvis justitsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved matrikulære henholdsvis tinglysningsmæssige berigtigelser, der foranlediges af ekspropriationer efter denne lov.

•••
profile photo
Profilside