14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varetægtsbekendtgørelsen § 94

Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) paragraf 94

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varetægtsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 173 af 31. January 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§94 Kriminalforsorgsområdet kan træffe bestemmelse om konfiskation hos en varetægtsarrestant efter reglerne i bekendtgørelse om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen).

•••
profile photo
Profilside