14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varetægtsbekendtgørelsen § 88

Bekendtgørelse om ophold i varetægt paragraf 88

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varetægtsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 107 af 30. January 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§88 Håndjern
Håndjern kan anvendes over for en varetægtsarrestant efter reglerne i retsplejelovens § 775, stk. 4, jf. straffuldbyrdelseslovens § 65, og bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner.

•••
profile photo
Profilside