14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varetægtsbekendtgørelsen § 70

Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) paragraf 70

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varetægtsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 173 af 31. January 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§70 Hvis der er begrundet tvivl om, hvorvidt et tilsendt brev hidrører fra en offentlig myndighed m.v., som er omfattet af § 66, kan kriminalforsorgsområdet rette henvendelse til vedkommende myndighed m.v. med henblik på at klarlægge, om brevet hidrører fra denne, eller tilbagesende brevet til den angivne afsender for at få bekræftet, at brevet hidrører fra denne.

•••

Stk. 2 Breve, som udveksles mellem en varetægtsarrestant og offentlige myndigheder m.v., som varetægtsarrestanten efter § 66 har ret til ukontrolleret brevveksling med, må ikke gennemlæses eller tilbageholdes, men kan gennemlyses af kriminalforsorgsområdet med henblik på at hindre indsmugling.

•••
profile photo
Profilside