14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varetægtsbekendtgørelsen § 48

Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) paragraf 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varetægtsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1839 af 18. September 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Kriminalforsorgsområdet kan, under hensyn til forholdene i den enkelte institution og i det omfang ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn taler herfor, fastsætte begrænsninger med hensyn til antallet af personer, der samtidig kan

  • 1) være godkendte besøgende til en varetægtsarrestant, og

  • 2) aflægge besøg hos varetægtsarrestanten.

•••
profile photo
Profilside