14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varemærkeloven § 60

Bekendtgørelse af varemærkeloven paragraf 60

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varemærkeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 88 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§60 Erstatning af et dansk varemærke med en international registrering
Patent- og Varemærkestyrelsen skal i overensstemmelse med Madridprotokollens artikel 4 b på forlangende notere, at en international registrering erstatter en dansk registrering, såfremt

  • 1) Danmark er designeret enten oprindelig eller senere,

  • 2) de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den danske registrering, også er omfattet af designeringen af Danmark og

  • 3) Danmark er designeret senere end ansøgningsdatoen for den danske registrering.

•••

Stk. 2 En erstatning af en dansk varemærkeregistrering med en designering af Danmark i medfør af Madridprotokollens artikel 4 b har kun retsvirkning, for så vidt angår de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af både den internationale og den danske registrering.

•••

Stk. 3 Patent- og Varemærkestyrelsen giver Det Internationale Bureau meddelelse om notering efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside