14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varemærkeloven § 4

Bekendtgørelse af varemærkeloven paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varemærkeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 88 af 29. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Stiftelsen af en varemærkeret giver indehaveren en eneret.

•••

Stk. 2 Indehaveren af en stiftet varemærkeret kan forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når

  • 1) tegnet er identisk med varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet,

  • 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket, eller

  • 3) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er beskyttet, når varemærket er velkendt her i landet og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.

•••

Stk. 3 Indehaverens forbudsret efter stk. 2 omfatter bl.a. følgende:

  • 1) At anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage.

  • 2) At udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med disse formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under tegnet.

  • 3) At importere eller eksportere varerne under tegnet.

  • 4) At anvende tegnet som handels- eller firmanavn eller en del af et handels- eller firmanavn.

  • 5) At anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

  • 6) At anvende tegnet i sammenlignende reklame på en måde, der er i strid med markedsføringslovens § 21 om sammenlignende reklame.

•••
profile photo
Profilside