14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varemærkeloven § 3

Bekendtgørelse af varemærkeloven paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varemærkeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 88 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Varemærkeret kan stiftes ved

  • 1) registrering af et varemærke i overensstemmelse med reglerne i denne lov for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter,

  • 2) designering af Danmark i henhold til Madridprotokollen eller

  • 3) brug af et individuelt varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket vedvarende anvendes, når brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter.

•••

Stk. 2 Varemærkeret anses også for stiftet, når et uregistreret varemærke er vitterlig kendt her i landet i den betydning, som er angivet i artikel 6 b i Pariserkonventionen.

•••

Stk. 3 Der kan ikke ved brug stiftes varemærkeret til et tegn, der efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering. Har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagningen, stiftes retten først, når der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse.

•••
profile photo
Profilside