14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varemærkeloven § 10a

Bekendtgørelse af varemærkeloven paragraf 10a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varemærkeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 88 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10a Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket
Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde dets brug for varer, som af indehaveren selv eller med indehaverens samtykke er markedsført her i landet eller inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) under dette varemærke.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor varernes tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.

•••
profile photo
Profilside