14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varelagerloven § 4

Lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varelagerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ophører en persons skattepligt efter kildeskattelovens § 1 som følge af fraflytning til udlandet, kan der ikke i ophørsåret foretages varelagernedskrivning. Dette gælder dog ikke i det omfang, varelageret er tilknyttet virksomhed, af hvis indkomst den pågældende vil være skattepligtig her til landet efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4, medmindre der i stedet indtræder skattepligt efter kildeskattelovens § 1. Med ophør af fuld skattepligt her til landet sidestilles, at en person i medfør af en dobbeltbeskatningsoverenskomst med en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende der.

•••
profile photo
Profilside