14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varelagerloven § 7

Lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varelagerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 En skattepligtig kan ændre den oplyste opgørelsesmåde for varelagre m.v. efter § 1, stk. 1. Den skattepligtige skal indgive meddelelse om ændringen til told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 11-13.

•••

Stk. 2 Ændring af den oplyste opgørelsesmåde efter udløbet af fristen i stk. 1 kræver tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. Skatterådet kan fastsætte nærmere regler for told- og skatteforvaltningens udøvelse af kompetencen efter 1. pkt. Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v.

•••
profile photo
Profilside