14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varelagerloven § 3

Lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varelagerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. August 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Når skat eller indkomst af udenlandsk virksomhed er omfattet af en overenskomst, der er indgået med en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, til undgåelse af dobbeltbeskatning eller er omfattet af ligningslovens § 33, begrænses adgangen til nedskrivning efter § 1, stk. 4. Begrænsningen gælder, når der efter nedskrivning på udenlandske virksomheders varelagre eller varelagre tilknyttet virksomhed på Færøerne eller i Grønland er et underskud, der kan fradrages i den skattepligtige indkomst her i landet. Nedskrivningerne nedsættes med et beløb svarende til underskuddet, dog højst med det beløb, hvormed nedskrivningerne overstiger virksomhedens tilsvarende nedskrivninger ved udgangen af det foregående indkomstår.

•••
profile photo
Profilside