14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varelagerloven § 1

Lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varelagerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan næringsdrivende personer, dødsboer samt selskaber og foreninger vælge at opgøre deres varelagre på grundlag af:

  • 1. dagsprisen ved regnskabsårets slutning eller

  • 2. indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (fakturaprisen) eller

  • 3. fremstillingsprisen, såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed.

•••

Stk. 2 Ved opgørelsen af varelagerets værdi i henhold til stk. 1 kan den skattepligtige ikke medregne afgift, der ved opgørelsen af hans afgiftstilsvar efter loven om almindelig omsætningsafgift kan fradrages som indgående afgift.

•••

Stk. 3 Den skattepligtige kan for hver enkelt varegruppe inden for varelageret vælge frit mellem de i stk. 1 nævnte opgørelsesmåder.

•••

Stk. 4 I det beløb, der er opgjort efter bestemmelserne i stk. 1-3, kan der i de enkelte indkomstår foretages et nedslag, som højst kan udgøre følgende procentdel af beløbet:

Indkomstår

pct.

1993

23

1994

20

1995

16

1996

12

1997

8

1998 og derefter

0


•••

Stk. 5 Nedskrivning efter stk. 4 kan foretages for de lagre af varer, råstoffer, hel- eller halvfærdige produkter, emballage samt hjælpevarer i produktionsvirksomheder, herunder brændsel, der hører til virksomheden ved regnskabsårets slutning.

•••
profile photo
Profilside