14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandsektorloven § 27

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandsektorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Klageberettiget er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår spørgsmål om natur og miljø, er endvidere følgende klageberettigede:

  • 1) Offentlige myndigheder,

  • 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og

  • 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

•••

Stk. 2 Klagemyndigheden kan kræve, at foreningerne eller organisationerne, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.

•••
profile photo
Profilside