14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandsektorloven § 23

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandsektorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Klima-, energi- og forsyningsministeren gennemfører en vejledningsindsats med henblik på størst mulig anvendelse af miljø- og energiledelse i vandselskaber.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at vandselskaber omfattet af § 2, stk. 1, har pligt til at etablere og gennemføre et miljø- og energiledelsesprogram, og om indholdet af programmet.

•••
profile photo
Profilside