14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Vandsektorloven § 12f

Uddrag fra forarbejderne til vandsektorloven § 12f:

Bestemmelserne i forslagets §§ 12 a – 12 f er nye. Bestemmelserne svarer i vid udstrækning til de gældende bestemmelser om private tvistløsningsorganer i lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven). Den foreslåede ordning og den gældende forbrugerklagelovs § 6 indebærer, at der gives mulighed for oprettels...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.