14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandsektorloven § 11

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandsektorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Forsyningssekretariatet aflægger årligt beretning for sin virksomhed til klima-, energi- og forsyningsministeren.

•••

Stk. 2 Forsyningssekretariatet opretter et offentligt tilgængeligt register over resultaterne af benchmarkingen efter § 4, stk. 1.

•••

Stk. 3 Endvidere skal Forsyningssekretariatet offentliggøre afgørelser om fastsættelse af indtægtsrammer, jf. § 6, og regnskabsmæssige kontrolrammer, jf. § 6 a.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om registerets indhold og udformning samt offentliggørelse i henhold til stk. 2 og 3.

•••
profile photo
Profilside