14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandløbsloven § 60b

Lov om vandløb paragraf 60b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandløbsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§60b Ved den ansvarlige for driften forstås den, der driver eller kontrollerer den erhvervsmæssige aktivitet.

•••

Stk. 2 Ved den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, der er forårsaget i forbindelse med erhvervsmæssig anlæggelse eller drift af opstemningsanlæg, jf. § 48, forstås den ansvarlige for driften, uanset hvordan skaden eller den overhængende fare for en skade er sket.

•••

Stk. 3 Ved den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade på beskyttede arter eller naturtyper som fastlagt i §§ 7, 10 og 11 i miljøskadeloven, som ikke er omfattet af stk. 2, forstås den ansvarlige for driften, hvis skaden eller den overhængende fare for en skade skyldes uforsvarlig adfærd udvist af den pågældende.

•••
profile photo
Profilside