14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandløbsloven § 42a

Lov om vandløb paragraf 42a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandløbsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42a Vandløbsmyndighedens udgifter efter § 42 og udgifter i forbindelse med administration af offentlige pumpelag betales af bidragyderne til laget. Ved fordeling af udgifterne finder § 24, stk. 1 og 3, tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside