14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandløbsloven § 36a

Lov om vandløb paragraf 36a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandløbsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36a Vandløbsmyndigheden kan for private vandløb, for hvilke det af regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning fremgår, at der skal foretages en indsats, træffe afgørelse om ændret vedligeholdelse således, at vandløbet eller dele heraf ikke eller kun i særlige tilfælde må vedligeholdes.

•••

Stk. 2 Vandløbsmyndigheden kan først træffe afgørelse efter stk. 1, når myndigheden har indhentet godkendelse hertil hos de statslige myndigheder.

•••
profile photo
Profilside