14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandforsyningsloven § 8

Lov om vandforsyning m.v. paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Miljøministeren eller klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsernes behandling af sager efter loven, herunder om de oplysninger, som ansøgninger skal indeholde, og om de vilkår, som tilladelser skal indeholde. Miljøministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at myndigheder, grundejere og brugere skal inddrages i sagernes behandling, herunder fastsætte regler om, at offentliggørelse eller offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt. Bekendtgørelse om indsatsplaner Dambrugsbekendtgørelsen Drikkevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

•••
profile photo
Profilside