14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Vandforsyningsloven § 48

Uddrag fra forarbejderne til vandforsyningsloven § 48:

Ifølge vandforsyningslovens § 48 kan amtsrådet i dag påbyde samarbejde mellem vandforsyninger for at sikre en planmæssig udbygning af vandforsyningen og sikre en hensigtsmæssig anvendelse af vandressourcerne. Efter bestemmelsens ordlyd og forarbejder omfatter den dog formentlig kun samarbejde om rent fysiske fælles anlæg som...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.