14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Vandforsyningsloven § 46

Uddrag fra forarbejderne til vandforsyningsloven § 46:

I den nye § 52 a foreslås regler for, hvilke udgiftsarter der kan indregnes i vandprisen ved salg fra et vandforsyningsanlæg til forbrugerne eller et andet vandforsyningsanlæg. For at undgå tvivl foreslås det at indføje en henvisning til den nye bestemmelse i § 46, stk. 2, som handler om, at en kommune, der pålægges at lever...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.