14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Vandforsyningsloven § 80

Uddrag fra forarbejderne til vandforsyningsloven § 80:

Til §§ 19-23 En lang række af de opgaver, som Hovedstadsrådet oprindelig har udført på miljøbeskyttelsesområdet, er allerede overført til de tre amtsråd som led i frikommuneforsøgsordningen. ... Til § 20 I det følgende knyttes alene bemærkninger til numrene 1 og 5. De øvrige ændringer er konsekvensændringer. Til nr. 1 Ved denne bestemmelse tillægges Københavns og Frederiksberg Kommunalbestyrelser de opgaver og beføjelser, som efter loven er henlagt til amtsrådene. Herved får de to kommuner visse konkrete beføjelser i forhold til ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.