14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Vandforsyningsloven § 74b

Uddrag fra forarbejderne til vandforsyningsloven § 74b:

Da Miljøstyrelsen ikke længere vil være tillagt kompetence direkte efter loven, jf. forslaget under nr. 19, er det unødvendigt i loven at regulere, i hvilket omfang ministeren kan gribe ind i Miljøstyrelsens afgørelser og kompetence, hvorfor reglerne herom foreslås ophævet. Den eksisterende delegationsbekendtgør...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.