14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandforsyningsloven § 68h

Lov om vandforsyning m.v. paragraf 68h

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§68h På anmodning fra en klageberettiget efter § 80 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse efter § 68 e eller § 68 f.

•••

Stk. 2 Anmodningen skal være ledsaget af relevante oplysninger om den formodede miljøskade eller den overhængende fare for en miljøskade.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan afvise at træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, hvis anmodningen ikke er ledsaget af oplysninger som nævnt i stk. 2.

•••
profile photo
Profilside