14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandforsyningsloven § 66

Lov om vandforsyning m.v. paragraf 66

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§66 Det påhviler den til enhver tid værende almene vandforsyning at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger af kapitel 11 a.

•••

Stk. 2 Efterkommer den almene vandforsyning ikke et af kommunalbestyrelsen meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges den almene vandforsyning inden en fastsat tidsfrist under tvang af fortløbende bøder at berigtige forholdet.

•••
profile photo
Profilside