14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandforsyningsloven § 58

Lov om vandforsyning m.v. paragraf 58

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58 Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indvundne vandmængder.

•••

Stk. 2 Et vandindvindingsanlæg skal være forsynet med en anordning til måling af det indvundne vand. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid bestemme måleanordningens art.

•••

Stk. 3 Ejeren af et vandindvindingsanlæg skal regelmæssigt kontrollere indvindingen og skal hvert år indberette årsindvindingen til kommunalbestyrelsen. Miljøministeren kan give regler om registrering af de indvundne vandmængder, herunder om gebyr til dækning af udgifterne ved registreringen. Drikkevandsbekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Ministeren kan bestemme, at visse anlæg skal være undtaget fra bestemmelserne i stk. 2 og 3. Drikkevandsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside