14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Vandforsyningsloven § 52a

Uddrag fra forarbejderne til vandforsyningsloven § 52a:

Ad § 52 a Selv om dette ikke har været lovfæstet, antages der i almindelighed at gælde et »hvile-i-sig-selv-princip« for vandforsyning i Danmark på den måde, at hver enkelt vandforsynings indtægter ikke må overstige dens udgifter, og at den kun må afholde udgifter, der er direkte relateret til den pågældende vandforsynings a...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.