14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandforsyningsloven § 13a

Lov om vandforsyning m.v. paragraf 13a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. May 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13a En kommunalbestyrelse kan vedtage en indsatsplan for et område, hvis udpegningen efter § 11 a, stk. 1, nr. 5, er utilstrækkelig til at sikre kommunens vandforsyningsinteresser, jf. dog § 13 b, stk. 2. Bestemmelserne i § 13, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 En indsatsplan efter stk. 1 må ikke stride mod regler fastsat i medfør af lov om vandplanlægning, vandforsyningsplanen eller indsatsplaner vedtaget efter § 13.

•••
profile photo
Profilside